Holistische oogdiagnose

IRISSCOPIE BIJ DAMKLACHTEN
ALTIJD BUIKPIJN? ALTIJD MOE? VAAK HUMEURIG ZONDER AANLEIDING?
DAAR IS ZEKER WAT AAN TE DOEN.
JE HEBT DE HUISARTS BEZOCHT.MAAR:HIJ KAN NIETS VINDEN EN JE KRIJGT ALS ADVIES:”Je moet er maar mee leren leven”
Uit eigen ervaring weet ik: er zijn mogelijkheden om aan de pijn en het slechte humeur een einde te maken. OOK als je een spastische darm hebt.

Hoe kan ik je helpen?
1. Ik kijk door de irismicroscoop naar de vorm van de darmen,de kleur enz. en ik kan dan zien of er kans is( na een interview met jou), dat je bij het ouder worden nog meer last kunt krijgen, ook van andere vervelende dingen zoals maagklachten, luchtwegklachten enz.Het is dus ook een preventieve check van het lichaam.

2. Ik kan je helpen met een geneesmiddel dat geen bijwerkingen heeft en dus ook de maag niet belast.

3. Ik kan je ondersteunen met lichaamseigen zouten(de Schusslerzouten), die allergieklachten kunnen aanpakken(histamine intolerantie, gluten intolerantie) bv).Tevens met een goed voedingsadvies.

4. Ik kan je een paar lichaamsoefeningen geven die de stress vermindert of oplost.Ook emotionele klachten waardoor buikpijn kan ontstaan, zijn te verminderen.

5. ONTSPANNINGSMASSAGE EN VOETREFLEXOLOGIE KUNNEN JE FANTASTISCH HELPEN.


Holistische Oogdiagnose staat voor het onderzoek van de iris middels de irismicroscoop, die op twee fronten werkt: de fysieke en de emotionele kant van de persoonlijkheid.
Lichaam en geest zijn onafscheidelijk: daarom wordt deze manier van kijken naar het oog “Holistische Oogdiagnose” genoemd. 

Preventief

De huidige fysieke status kan worden beoordeeld maar ook de toekomstige symptomen die- misschien- te verwachten zijn. Het werkt dus preventief. De emotionele kant brengt de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van het huidige functioneren aan het licht. Eventuele blokkades kunnen aangetoond worden en worden mogelijkerwijs ook verholpen. De erfelijke biografie is daarom van groot belang: immers, onze voorouders hebben gif en goud aan ons meegegeven. Het gaat erom wat wij kunnen opruimen uit onze stamboom.
Deze manier van “kijken” naar het oog, is daarom ook van grote impact voor het begeleiden van een loopbaan, en is heel werkzaam bij het kiezen van het juiste beroep. Maar het werkt ook in relaties, het omgaan met jezelf en anderen. 

Iriscopie

Het doel van de irisdiagnose is de oorzaken te achterhalen die maken dat er disbalans te bespeuren valt. Zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. En tevens die disbalans weet te verklaren.
DEZE VORM VAN DIAGNOSTIEK KOMT MEER EN MEER IN DE BELANGSTELLING

Vaak wordt er gedacht dat een iriscopist voorspellende gaven heeft die bevestigd worden door wat hij of zijn in de ogen ziet.

Niet is minder waar. Wat is iriscopie dan wel?

Het lichaam geeft op allerlei manieren signalen. Een halve eeuw geleden werd al door een neuroloog aangetoond dat er vanuit een orgaan in disbalans een prikkel gaat via het ruggenmerg naar de hersenen, die tenslotte in de iris, door middel van tekens in de vorm van pigmenten, openingen en ringen geprojecteerd worden. Door deze tekens en door velen andere fenomenen kan de iriscopist afleiden waarvoor men een verhoogde gevoeligheid heeft, dus waarvoor men aanleg heeft. Echter, datgene waarvoor men aanleg heeft, behoeft men zeer beslist niet te krijgen. Wel kun je er rekening mee houden. Want ieder tekentje in de ogen duidt NIET op een ziekte. Daarom is het van het grootste belang dat het irisbeeld op de juiste wijze geïnterpreteerd wordt. Zwaktetekens zijn geen ziektetekens en dit wordt nog wel eens verward, juist bij “iriscopisten” zonder enige vorm van opleiding. In de eerste plaats breng je zo een patiënt in paniek: let wel, er zijn patiënten die na zo’n bezoek hun levensvreugde kwijt zijn. In de tweede plaats wordt de oogdiagnostiek in diskrediet gebracht.

Bovendien: de oogdiagnostiek is, net als alle andere werkvormen om de mens te genezen, niet zaligmakend. Alle artsen en therapeuten kunnen fouten maken, hetgeen in de dagbladen breed wordt uitgemeten. Wel is de iriscopie een zeer waardevol hulpmiddel en behoort tot de preventieve manier van werken.

De iriscopie is de bestudering van de iris, de pupil, maar ook van de sclera en de huid rond de ogen, teneinde afwijkingen van de gezondheid waar te kunnen nemen en deze nader te kwalificeren aan de hand van veranderingen in het normale patroon van de iris. Ook op emotioneel niveau is er veel info uit de iris te halen. Een juiste beoordeling berust op een grondige opleiding en op ruime ervaring, waarvoor duizenden oogstudies nodig zijn. Weet dus waar je terecht komt.

Met het blote oog kan een iriscopie niet worden verwezenlijkt. Hij of zij heeft daarvoor kostbare apparatuur nodig, enigszins te vergelijken met de apparatuur van een oogarts.

Wanneer ga je naar de iriscopist? Wanneer je denkt dat een orgaan misschien niet in balans is, of wanneer men via andere diagnostieken geen oorzaak van uw klachten heeft kunnen vinden. Dan kan men aan de iriscopie gaan denken.

De niet medisch geschoolde leek denkt vaak dat de oogdiagnostiek een geneesmethode is, maar dat is onjuist.

Ik gebruik de iriscopie als bevestiging van mijn anamnese tijdens het homeopathisch consult. Samuel Hahnemann leerde ons “onbevangen” te zijn, tijdens het homeopathisch consult. Dus niet met een al gekleurde bril naar de klacht van de patiënt te kijken. Ik begin dus nooit met een iriscopie.

Ook is het mogelijk een karakteranalyse te krijgen d.m.v. iriscopie, zodat je weet wat je sterke en je minder sterke kanten zijn.

Natuurlijk bent u ook welkom als u eerst alleen een iriscopisch consult wenst. 

Oogdiagnose “Wat het oog onthult”

Als je geen tijd maakt voor je gezondheid, moet je wel tijd maken voor je ziekte.
In een van de vorige columns heb ik gesproken over het geneesmiddelbeeld van Ignatia Amara en beloofde ik een column te wijden aan Oogdiagnose, omdat ik dit hulpmiddel gebruik om een nog zuiverder beeld van een patiënt te krijgen, zodat ik optimaal een – tijdelijk – helpende hand mag bieden.
Een iris bevat unieke info: je kunt de iris vergelijken met een vingerafdruk. Niemand op deze aarde heeft dezelfde vingerafdruk. Schiphol heeft irisscans in gebruik: met een speciale camera wordt het oog vergeleken met de info op het pasje. Komt dit overeen dan behoeft men niet door de paspoort controle.

Wat kun je nu opmaken uit een ooganalyse?
De gezondheidstoestand van de organen, de spirituele, emotionele en mentale aspecten van de persoonlijkheid. Van belang is ook de constitutie: wat hebben je ouders je meegegeven bij de geboorte,wat breng je zelf mee,emotioneel en fysiek en mentaal.
Hoe kan het dat dit alles is te zien in het oog?
Onze ogen zijn eigenlijk verlengstukken van de hersenen. Als foetus waren de ogen integraal deel van de hersenen. Pas in de latere ontwikkeling kwam daar scheiding tussen. Er bleef echter verbinding tussen door d.m.v. de gezichtszenuw. De hersenen regelen elke functie van ons lichaam. Ogen liegen niet, net zomin als de stem. Beide hebben met emoties te maken en zeggen heel veel over het karakter. Naast de oogdiagnose is tijdens de homeopathische anamnese (het interview met de patiënt) ,de klankkleur van de stem, melodie en ritme evenals taalgebruik, heel veelzeggend.

Waar kijkt een iriscopist naar?
Hij kijkt naar het gekleurde deel van het oog,de iris door de irismicroscoop. Het oog wordt enorm vergroot,zodat alle tekens goed zichtbaar worden. Ook de sclera, het oogwit, de harde oogrok doet mee in de beoordeling in de gezondheid van nu. Een sclera geeft bv. aan, hoe het met het vaatstelsel gesteld is: de bloeddruk,aanleg voor allergieën, die zich nog niet eens manifesteren, maar dit later kunnen gaan doen, wanneer met ouder wordt. Let wel: dit hoeft niet het geval te zijn:ook de erfelijkheid en nog veel andere dingen zijn van belang. De volgende keer vertel ik iets over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de ooganalyse:zoals alle systemen heeft ook dit systeem zijn beperkingen, maar nog meer mogelijkheden.
Oogdiagnose: een cadeau voor jezelf

Wie ben ik? Wat wil ik? Dat zijn vragen die vroeg of laat boven kunnen komen. Simpelweg kun je je voorstellen dat de iriscopie op 2 poten staat: de fysieke poot en de psychologische poot. In deze column wil ik iets vertellen over de persoonlijkheidsstructuur van de iris.

Lichaam en geest zijn niet te scheiden:als je vaak hoofdpijn hebt, kunnen er heel veel oorzaken zijn: verkeerde voeding, tekort aan Magnesium,wat krampen veroorzaakt, nekklachten, lever- en galblaasproblemen, vermoeidheid en hormonale verstoringen, enzovoort. Maar ook emoties kunnen hoofdpijn veroorzaken: woede, teleurstelling, een schijnbaar onoplosbaar probleem dat je bezig blijft houden. Want iedere onprettige gedachte kan spierspanning veroorzaken.
De oogdiagnose is een uitstekend hulpmiddel om verbanden te leggen tussen klachten en het individuele plaatje van iemand.
Immers:homeopaten en iriscopisten zoeken naar de oorzaak van de verstoringen. Daarom is een voorafgaand gesprek zo belangrijk: de klachten worden besproken en er wordt met echte belangstelling geluisterd. Men wordt gehoord.
Aan de hand van het klachtenbeeld kan de iriscopist op zoek gaan naar verbanden en de daarbij passende behandeling.
Soms is doorverwijzen noodzakelijk.
Heel bijzonder is het moment als er een oogfoto is genomen, dat je jezelf in de ogen kijkt. Dat is altijd een bijzonder ogenblik: hoe denk je over jezelf? Ken jij jezelf? Dat zijn altijd belangrijke vragen,of je nu wel of geen klachten hebt.
Heel mooi is het, wanneer een echtpaar je consulteert: je legt beide oogparen naast elkaar en je kunt dan veel dingen uitleggen: de kwaliteiten, talenten maar ook blokkades die te zien zijn in de oogstructuur. Daar zijn dan weer therapieën voor om die blokkades op zachte wijze te helpen elimineren. Soms worden er talenten “opgegraven”, waarvan men zich in het geheel niet bewust was.
Zo kan de Holistische oogdiagnose meehelpen aan een beter begrip tussen mensen in het algemeen, tussen huwelijkspartners,maar ook in de gezinsproblematiek kan het van grote waarde zijn.