Microscopisch bloedonderzoek

Het microscopisch bloedonderzoek is een geschikte methode om o.a. de leefstijl van een cliënt te beoordelen. Ik spreek van een client omdat ook gezonde personen baat kunnen hebben bij een levend bloed analyse en V.R test van droogbloed. De kracht van een microscopisch bloedonderzoek ligt vooral in het zichtbaar maken van de gevolgen die bepaalde leefstijlkeuzes hebben op de gezondheid nu maar ook in de toekomst.
Het microscopisch bloedonderzoek is een goede ondersteuning bij de anamnese van een cliënt. Het kan bepaalde vermoedens die blijken uit een anamnese bevestigen maar ook direct ontkrachten.
Dit bloedonderzoek is ook een preventief middel. Door te kijken naar het levende bloed krijgt men direct een beeld van het interne milieu van het lichaam dat onze huidige gezondheid weerspiegelt.
De Levend Bloed Analyse verschilt van het regulier onderzoek. Van tevoren moet worden aangegeven waar men in het laboratorium naar moet zoeken. Er zijn nog andere verschillen, maar van belang is dat men weet dat een standaard bloedonderzoek niet alles laat zien wat er in het bloed speelt. Een specifiek bloedonderzoek is zinvol uiteraard, maar men kijkt alleen naar dood bloed.
Tijdens LBA wordt gekeken naar de vorm van de bloedcellen,naar de toestand van de celmembranen,omdat een een flexibel celmembraan iets vertelt over de stofwisseling, de stroming van het bloed en men kan gisten en schimmels ontwaren. Ook wordt er gekeken naar de witte bloedlichaampjes,de kristallen in het bloed,zoals neerslag van cholesterol,cholesterol moet altijd vloeibaar blijven, en kristallen die verzuring aangeven.
Verder kan men het immuunsysteem beoordelen.

Problemen waarbij LBA kan helpen om oorzaken op te sporen:

    Vermoeidheidsklachten
    Darmklachten
    Hormonale klachten
    Verzuring
    Emotionele klachten
    Bacteriële problemen
    Schimmelproblematiek
    Toxische belasting

Het leuke van deze analyse is dat de cliënt kan meekijken met de therapeut op de monitor: het is een bijzondere ervaring om het eigen bloed te zien stromen. Er wordt uitgelegd wat er te zien is en als er een klacht is, wordt de klacht behandeld. Na 6 weken komt de cliënt weer terug om het resultaat van de therapie te bespreken en nu wordt er weer gekeken naar het bloedbeeld en kun je eventuele verbeteringen zien in het bloed: is de opname van Magnesium of vitamine C verbeterd? Is de leverbelasting verminderd? Enz.
Tevens kan er een foto worden genomen van het bloedbeeld en worden opgeslagen. De therapie kan soms bestaan uit alleen wat voedingsadviezen, op maat gemaakt, maar er kan ook doorverwezen worden naar een andere hulpverlener.

De Levend Bloed Analyse is geen diagnose maar een analyse van afwijkende patronen in het bloed. Het dient niet ter VERVANGING van een regulier bloedonderzoek, maar een aanvulling. Deze LBA analyse kan niet vervangen worden door een ander bloedonderzoek,zelfs niet door een klassieke bloedanalyse.

Vrije radicalentest
De wetenschappelijke basis voor de Vrije Radicalentest is gelegd door de arts R.Bradfort die een duidelijke verklaring heeft voor het feit dat een te grote belasting met vrije radicalen resulteert in een afwijkend stollingsbeeld van het bloed..

Waarom deze droog bloed test? Om de algemene kwaliteit van het anti-oxidantsysteem in het bloed te meten en afwijkingen in het bloedbeeld op te sporen.
Het droge bloed vertelt veel over de algemene gezondheidstoestand. Gezond bloed coaguleert gelijk en is nauw verbonden. Van patiënten met gezondheidsproblemen en teveel vrije radicalen zal het gestolde bloed qua profiel worden verbroken,met witte stolling. Hoe meer pathologie met oxidatieve stress hoe meer er is losgekoppeld.
Doordat we met deze test een ziekteproces kunnen illustreren,kan progressie of verslechtering goed waargenomen worden.
Ontstekingsactiviteit,metalen toxiciteit,darmoxiciteit ed. kan men goed zien.,net als voedingsallergieën en voedingsintoleranties. Tekorten worden gesignaleerd van vitaminen en mineralen.

Deze bloedonderzoeken zijn beide morfologische onderzoeken. Morfologisch betekent:de leer der veranderingen. Deze onderzoeken toetsen de veranderde vorm van de waargenomen bloedelementen aan de “normaal”geachte vormen
Deze onderzoeken zijn dus niet alleen interessant voor mensen met gezondheidsproblemen maar eveneens interessant voor gezonde personen die graag gezond willen blijven,aangezien de analyse reeds lang tevoren kan waarschuwen voor toekomstige problemen. Problemen waar je nu nog geen last van hebt……

“De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en de PREVENTIE VAN ZIEKTE.

(Thomas Edison).