Reiki

Het woord Reiki bestaat uit twee lettergrepen: Rei en Ki.
Rei wordt op veel manieren vrij vertaald. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer; universeel, goddelijk, van die ene bron, algemeen leven en zo zijn er nog een hoop vertalingen.

Ki wordt altijd op dezelfde manier vertaald, zij het dat het (ook door Nederlanders) in verschillende talen wordt gebruikt; chi, energie, prana, shakti…

Reiki betekent dus (taaltechnisch gezien) universele levensenergie. Reiki is die energie die ieder levend wezen nodig heeft om in gelukkige toestand te kunnen voort bestaan. Het is voor iedereen dezelfde energie die verschillende behoeften bevredigt.

Reiki en chakra’s

Ons lichaam bevat een reeks “energievijvertjes” die zich in de lengte verspreiden over ons lichaam.
Ieder chakra (zoals die vijvertjes worden genoemd) is “verantwoordelijk” voor een bepaald aspect van jouw fysieke en geestelijke gezondheid.

De chakra’s staan met elkaar in verbinding door middel van een energie netwerk en door dat netwerk stroomt die levensenergie. Die stroming zorgt ervoor dat de chakra’s in balans blijven ten opzichte van elkaar en dat je lijf steeds weer nieuwe aanvoer van energie krijgt.

Reiki therapie: Een cadeau voor jezelf! Door middel van energie ontvangen kunnen blokkades worden opgeruimd en stress worden verminderd.