Vingerreflexologie

VINGERREFLEXOLOGIE OF DACTYOLOGIE

Naast de Voetreflexologie kunt u ook KENNISMAKEN MET VINGERREFLEXOLOGIE. En dat is wat anders dan handmassage die ik ook toepas.
Handmassage is juist voor mensen die bv zwemmerseczeem hebben of voetletsel. Of spataderen die heel dicht onder de huid te zien zijn van de benen.
Voor ouderen die andere voetklachten hebben. Die dus geen behandeling van de voeten kunnen genieten…

Ik wil het nu dus hebben over VINGERREFLEXOLOGIE.
Wat is dit dan?
Verleden maand werd ik geintervieuwd voor het Algemeen Dagblad, door een journaliste die haar werk heel serieus neemt: zij wilde zelf behandeld worden om tot een evenwichtig oordeel te komen. Ook zij wist niet wat het was.Na afloop van het consult was zij opgetogen.Waarom? Dat leg ik uit: Het verleden kan ons behoorlijk achtervolgen, daardoor kunnen lichte maar ook zware trauma’s ontstaan. De Vingerreflexologie werkt met de gevoeligheid van de vingers. De vingers hebben, voordat we onze zintuigen konden ontwikkelen al vanaf die ontwikkeling, contact met het brein. De vingerreflexologe helpt mensen hun emotionele verleden anders te herinneren door middel van vingerpressuur.
Deze gaat er vanuit dat niet de gebeurtenis zelf de oorzaak is van het probleem maar de emotionele gedachte daaraan..
Via de vingers die middels een veelvoud van receptoren verbonden zijn met de hersenen, kunnen die emotionele negatieve gedachte patronen simpelweg omgezet worden naar een positief gedachten patroon. VINGERREFLEXOLOGIE is ontwikkeld door Ruud Overstegen. Bij hem heb ik de Opleiding gedaan en ik was daar erg blij mee.
Want:vingerreflexologie is een probaat middel tegen stress,vermindert pijn, brengt de zenuwen tot rust, verkort ziekteprocessen, geneest functie stoornissen en doorbreekt oude overtuigingen.
VINGERREFLEXOLOGIE heeft baat bij ADHD (ik kreeg gisteren het bericht binnen dat er 4 doden zijn gevallen door Ritalin, het middel van reguliere zijde tegen ADHD),incest,hyperventilatie,restless legs,burnout, migraine,relatieproblemen angsten enz.

Ervaring: ikzelf heb een behandeling eerst ondergaan alvorens ik de Opleiding ging doen.Ik heb de mantelzorg gehad voor mijn moeder tijdens haar ziekte en gaf toen nog les aan 4 scholen Voortgezet Onderwijs, Muziek en Beweging,Yoga,Studiesteun Frans. Ik moest om 5 uur opstaan om eten klaar te maken voor die dag en ’s avonds maakte ik het diner klaar.
Daarna lessen voorbereiden. Die tijd had zich in mijn geheugen gegrift, vooral toen ik op een keer thuiskwam en aan de ene kant van het huis een ambulance ontwaarde en aan de andere kant een politiewagen. Mijn moeder viel nogal eens en wenste geen alarmsysteem te dragen, wat ik ook zei om haar tot andere gedachten te brengen. Zij was dus gevallen. De schrik was groot….En tot 4 jaar geleden schrok ik erg als ik de ambulance hoorde of er werd iemand op straat onwel..Ik zag die gebeurtenis van vroeger dus weer levendig voor mij..Na de Opleiding en behandeling door mijn leraar is die schrik verdwenen en begon ik vrolijk aan deze Opleiding, waarvan ik bij anderen ook een goed resultaat zie.


Uitleg vingerreflexologie

Vingerreflexologie is ontwikkeld door Ruud Overstegen die dit onderwijst in Nederland en Belgie. Het heeft niets te maken met voetreflexologie, zoals velen denken.
Door massage van de vingers is het brein te beinvloeden:een groot deel van de cortex.

Als eerste gaven je vingers je  in de baarmoeder de mogelijkheid om contact te maken met je omgeving.Je vingers waren direct verbonden met je eerste zintuig: voelen. Vele maanden later ontwikkelde je de andere vier zintuigen: horen, zien, proeven, ruiken. De vingers bevatten de meeste receptoren(uiteinde van de zenuwcellen, die in directe verbinding staan met het  emotie-deel van het brein, de senso-somatische cortex.)
Door al de stressy ervaringen kan het immuunsysteem van slag raken en dan kunnen allerlei ziekten ons het leven letterlijk verzuren.
Iedere gedachte die ons invalt, brengt een emotie met zich mee. Elke emotie geeft een reactie in het lichaam. Nu brengt elke gebeurtenis o.a. adrenaline en endorfine in het lichaam. Is de gebeurtenis prettig, dan wordt het immuunsysteem ook niet aangetast. Deze stoffen worden dan verbruikt. Is de gebeurtenis negatief, dan blijven er reststoffen over in de cellen en deze worden niet verbruikt. Hierdoor kunnen, zoals gezegd, chronische ziekten ontstaan. Deze stoffen vormen kleine kristalletjes die waar te nemen zijn op de vingers. Door een specifieke vraagstelling kom je erachter, wanneer deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.Dat kan zijn gebeurd tijdens de conceptie, in de baarmoeder of babytijd. We weten dan niet wat er is gebeurd maar het gevoel is er nog wel. We gaan daar mee aan de slag met visualisatie en massage. De negatieve emotionele herinnering wordt positief gemaakt waardoor klachten verdwijnen en het immuunsysteem versterkt, waardoor de vitaliteit toeneemt. Je hoeft dus niet opnieuw het trauma te beleven: het gevoel staat centraal.

Omdat ik erg nieuwsgierig ben, besloot ik deze Opleiding te volgen en heb ik direct een sessie genoten. Daarna kon ik het verleden loslaten. Het is geen toeval, dat ik toen besloot mij te gaan wijden aan mensen met kanker (in Mei 2014 kwam de gedachte, in Sept. 2014 besloot ik  aan de uitvoering van de gedachte te gaan beginnen). Toen ook kwam Vingerreflexologie op mijn pad. Ik was in staat anders naar mijn ziekte kanker, in het verleden doorgemaakt, te kijken. En de diagnose ”Een sterk verhoogde kans op overlijden” eindelijk los te laten. Ik kon er toen ook over praten. En nu kan ik nog andere stappen daadwerkelijk gaan uitvoeren, die, hoop ik, in 2015 zullen worden gerealiseerd. Ik mocht overleven. Deze aanvullende zorg is zo waardevol,dat ik er direct mee ben gaan werken.

DE TAAL VAN DE VINGERS

Je vingers weerspiegelen je emotionele herinneringen.
De rechterhand staat voor het denken
De linkerhand staat voor de intuitie
De vingerrefleoloog ziet aan de vingers welke emoties in het verleden  zich hebben vastgezet., waardoor het huidige probleem mogelijk werd.
Op de middelvinger van de rechterhand zit een tijdlijn
Het begin van de vinger geeft je geboorte aan en het einde van de vinger geeft je huidige leven weer. Het eerste kootje weerspiegelt de puberteit.
De eerste 15 jaar van je leven is bepalend voor de rest van je leven:hoe je de dingen  ervaart. Hoe je tot dan toe met je emoties bent omgegaan is bepalend hoe je vandaag de dag met emoties omgaat.
Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die  zo’n impact hebben op lichaam en geest, maar de emties die je daarvan hebt overgehouden.
Pijnlijke emoties zorgen voor het weglekken van energie, waardoor er klachten kunnen ontstaan, zoasl: chronisch moe, een erg kort lontje, huidklachten en darmklachten.
Vingerreflexologie en Klassieke Homeopathie hebben hetzelfde doel:een appel doen op het zelfgenezend vermogen van de mens en het versterken van het immuunsysteem.
U zult kunnen begrijpen dat Vingerreflexologie een prachtig hulpmiddel is voor de Homeopaat en Darmtherapeut.