PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE EN INTEGRALE GENEESKUNST: HOE WERKT EEN HOLISTISCH THERAPEUT

Het woord ‘holisme’ wil zeggen: allesomvattend. Maar ook: in verbinding met alles.
Ik zie de mens als EEN geheel.

Er zijn zeker zes gebieden waarnaar wordt gekeken.

1. De fysieke klacht
= lichamelijke klacht.

2. Emotioneel gebied
= je gevoel. Er zijn mensen, die heel gauw de sfeer in een ruimte voelen, waar mensen al dan niet aanwezig zijn.

3. Mentaal gebied
= je brein betreffend. Wat je gedachten, je overtuigingen betreft

4. Sociaal gebied
= hoe ga je om met de mensen om je heen en met jezelf. Hoe denk je over anderen en over jezelf, je relaties.

5. Energetisch gebied
= betreft het intuitieve vermogen. De geest is sterker dan de ziekte.Hoe wij denken over de ziekte,kan een mens maken en breken! Gedachten bestaan uit trillingen. Die kunnen enorme goede en slechte dingen veroorzaken.(hierover later meer). Er zijn mensen die van nature bv helende handen hebben. Ik denk aan Reiki, Quantum Touch, Therapeutic Touch enz. De energetische geneeskunst:de Klassieke Homeopathie.

6. Spiritueel
= de geest betreffend.Je hebt niet alleen een lichaam, maar ook een ziel.Het lichaam is het voertuig van de ziel.

VERBINDING
Alles is met elkaar verbonden. Een holistisch therapeut kijkt naar ALLE levensgebieden van een mens.
Maar waarom kijkt een holistisch therapeut naar alle levensgebieden van de hulpvrager?
Omdat een fysieke klacht een wortel heeft, een oorzaak.
Dat is ook het verschil tussen reguliere geneeskunde en de holistische geneeskunst.
De reguliere geneeskunde wil HOE dan ook die klachtaanpakken, onderdrukt symptomen die later weer op kunnen duiken, soms op andere wijze. De holistische therapeut wil genezing bewerkstelligen door de oorzaak op te zoeken.

HIER EEN GEFINGEERD VOORBEELD.
Een vrouw kan op consult komen en vertelt haar fysieke klacht(en). Bv: hoge bloeddruk.
Regulier krijgt zij medicijnen met bijwerkingen die vaak weer nieuwe klachten kunnen oproepen. De oorzaak wordt niet besproken.
Daarom wordt er altijd een uitgebreide anamnese (gesprek) gestart en blijkt er een onbalans te zijn in een van de andere levensgebieden, hier een emotionele en mentale disbalans als oorzaak.
De vrouw vertelt over haar echtgenoot die, bv, moeite heeft met ouder worden. Hij wordt wat kaler en krijgt een buikje.
Hij is bang, een ‘oude’ man te worden, niet meer kan ‘meedoen’.
Om te bewijzen dat hij nog wel kan meedoen, wordt hij verliefd op een jongere dame en zijn vrouw wordt hier heel boos over.
Maar: haar gevoel hier over is:verdriet. Haar longen reageren en het zenuwstelsel natuurlijk, maar de longen staan voor verdriet.
Ze uit dit dmv woedeuitbarstingen: Op mentaal gebied, gedrag en overtuigingen: dit is ontrouw! Verraad! ZO is deze vrouw ook opgevoed.
Er komt hyperventilatie bij( longen) en angsten.
En op sociaal gebied gaat het ook niet goed: de vrouw sluit zich op.In huis, maar bouwt ook een muurtje om zich heen…
Vandaar dat een energetische geneeskunde hier een goede steun kan bieden.
Altijd wordt er samen gekeken naar de tools die ik kan aanbieden. Alle onderdelen die ik heb mogen leren zijn met elkaar verbonden.
De Homeopathie kan ondersteunen met geneesmiddelen zonder bijwerkingen.
Een gesprek alleen al kan geweldig helpen. Vaak is gebleken dat een gesprek al voldoende was. Mijn coachingsvaardigheden zijn erdoor gegroeid.

HOLISTISCHE GEZONDHEID , VOEDINGen VORMING
Waar voed je je mee?
Blijf je daar gezond bij?
Ik denk niet alleen aan gezonde voeding om je honger te stillen. Of om je slechte humeur weg te eten: emotie eten.Of gebruik van de magnetron of eten uit een pakje iedere dag.
Ik denk ook aan voeding van de geest.
Zie je films die je blij of vrolijk maken,of schiet en vechtfilms, waar je opgewonden van raakt en niet kunt slapen.
Ze hebben grote invloed op het fysieke lichaam, denk aan een verhoogde hartslag, snellere ademhaling, hogere bloeddruk maar ook aan karaktereigenschappen die getriggerd worden.

HOLISTISCH ONDERWIJS EN HOLISTISCHE GEZONDHEID, ( GENEESKUNDE, VOEDING EN LIFESTILE )VOOR KINDEREN.
Hierover schrijf ik in een volgend artikel . Kijk op mijn site en op mijn pagina op fb: “Gezond Verstand Middag Gouda”. Daar staat van alles op wat speelt in deze tijd op het gebied van Gezondheid, maar ook Maatschappelijke zaken.